I FƏSİL
İlham Əliyev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti
(30 aprel 1994 – 4 avqust 2003)

II FƏSİL
İlham Əliyev – Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
(5 avqust 2003 – 15 oktyabr 2003)

III FƏSİL
İlham Əliyev – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
(15 oktyabr 2003-cü ildən)