Kitabxana-informasiya xidmətinin müasir formalarından biri kimi, məlumat bülletenləri ən aktual mövzular üzrə yeni biblioqrafik informasiyanı tələbatçılara operativ şəkildə çatdırmaq məqsədilə tərtib olunur. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində hazırlanan məlumat bülletenləri Prezident Kitabxanasının elektron kataloqa daxil edilmiş dövri mətbuat materialları əsasında hazırlanır.

Qarabağ

İllik tərtib edilən məlumat bülleteninə Qarabağa, Qarabağ abidələrinə, Qarabağ şəhidlərinə, Milli Qəhrəmanlara dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla düzülmüş və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

İqtidar. Müxalifət. Xalq

İllik tərtib edilən məlumat bülleteninə icra hakimiyyəti, parlament, siyasi partiyalar və ictimai birliklər, məhkəmə hakimiyyəti, ordu quruculuğu, bələdiyyələr və vətəndaş cəmiyyətinə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Tarix. Elm. Mədəniyyət

İllik tərtib edilən məlumat bülleteninə Azərbaycan tarixinə, elminə, təhsilinə, mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, idman və turizmə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Azərbaycan iqtisadiyyatı

İllik tərtib edilən bu məlumat bülleteninə sosial-iqtisadi sahənin müxtəlif aspektlərinə – energetika, kənd təsərrüfatı, maliyyə və kredit, nəqliyyat, sahibkarlıq, sənaye, sığorta, sosial həyat, statistika, ticarət, tikinti və vergi məsələlərinə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Azərbaycan Respublikasında seçkilər

İllik tərtib edilən məlumat bülleteninə Azərbaycan Respublikasında Prezident, Parlament və bələdiyyə seçkilərinə, referendumlara, MSK-nın fəaliyyətinə və beynəlxalq təcrübəyə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər

İllik tərtib olunan məlumat bülleteninə beynəlxalq əlaqələrə, diplomatik missiyalara, xarici-iqtisadi fəaliyyətə, beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq təşkilatlara dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Neft və qaz

İllik tərtib olunan məlumat bülleteninə neft-qaz hasilatı və sənayesinə, ixrac və nəqlinə, beynəlxalq əlaqələrə və enerji təhlükəsizliyinə və Neft Fonduna dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir.. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

İnsan haqları

İllik tərtib edilən məlumat bülleteninə Ombudsman fəaliyyətinə, gender probleminə, penitensiar sistemə, beynəlxalq hüquqda insan haqları və miqrasiyaya dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Ekologiya

llik tərtib edilən məlumat bülleteninə ətraf mühitə və ekoloji maarifçilik məsələlərinə, biomüxtəliflik və iqlim dəyişmələrinə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir.. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

KİV. İKT və yeni texnologiyalar

İllik tərtib olunan bu məlumat bülletenində kütləvi informasiya vasitələrinə, elektron hökumətə, Azərkosmos və İKT sektoruna, innovasiya və rabitə xidmətlərinə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir.. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Multikulturalizm

İllik tərtib edilən məlumat bülletenində milli-mədəni müxtəliflik, etnik-dini dözümlülük, tolerantlıq, sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoq, multikulaturalizm məsələlərinə və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətinə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir.. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Səhiyyə. Tibb elmləri

İllik tərtib edilən məlumat bülleteninə səhiyyə, tibb, gigiyena, epidemiologiya, sağlamlığının qorunmasına və möhkəmlənməsinə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletendə materiallar xronoloji ardıcıllıqla düzülmüş və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı

Gənclər hərəkatı

İllik tərtib edilən məlumat bülleteninə gənclərin ictimai-siyasi və humanitar proseslərdə göstərdikləri səylər, vətənpərvərliyi, Azərbaycanı beynəlxalq müstəvidə daha əzmlə təmsil etmələrinə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) daxil edilmişdir. Bülletendə materiallar xronoloji ardıcıllıqla düzülmüş və mütəmadi olaraq yenilənir.

Ətraflı