Şöbələr:

 • Prezident, dövlət idarəçiliyi və ölkəşünaslığa dair ədəbiyyatın biblioqrafiyası
 • Kitabxana fondu
 • İnformasiya-biblioqrafiya və kitabxana xidməti
 • Kitabxana işinin avtomatlaşdırılması və elektron resurslar
 • Komplektləşdirmə, kitabişləmə və elektron kataloq


Bölmələr:

 • İncəsənət ədəbiyyatı fondu
 • Dövri mətbuat fondu
 • Nadir ədəbiyyat fondu
 • İnformasiya-biblioqrafiya xidməti
 • Abonement
 • Elektron informasiya nəşrləri
 • Elektron nəşrlərin tərcüməsi